Nær- og tågelys


OK at køre med både nærlys og tågelygter. Ny dom.

Retten i Herning har den 10. september 2014 frifundet en bilist for i dagtimerne at køre med både nærlys og tågelygter. Retten har tidligere i 2012 frifundet en anden bilist for noget tilsvarende. Den dom blev indbragt for Landsretten, men anklagemyndigheden hævede ankesagen, inden den blev behandlet.

Efter byrettens opfattelse er det ikke forbudt at køre med både nærlys og tågelygter i dagtimerne. Ordlyden af færdselslovens § 33a er: “Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. … I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.”

Retten er ikke enig med politiets opfattelse af, at der i ordene ”I stedet for nærlys” ligger dels et forbud mod at have begge lygter tændt og dels, at det også skulle være strafbart.
Dommeren mener, at det må kræve en sikker og klar lovhjemmel, hvis en borger skal idømmes straf, og at en sådan hjemmel ikke findes i færdselslovens § 33a.

Dommen indeholder også en gennemgang af lovens forarbejder og herunder den betænkning, der førte til loven om kørelys. Det blev her fremhævet, at anvendelse af kørelys om dagen ville kunne reducere antallet af personskader med ca. 5 pct., svarende til 340 personskader inkl. 17 dræbte.

Dommeren konkluderede i dommen: ”I forarbejderne er der derfor ikke belæg for at fastslå, at lovgiverne har haft til hensigt at begrænse den fremadrettede lysmængde, bilister måtte anvende. Tværtimod var hensigten at forbedre de øvrige trafikanters muligheder for at se modkørende biler, ved at disse skal anvende nærlys, tågelygter eller kørelys. Det har derfor ingen negativ effekt på trafiksikkerheden, at bilister anvender for eksempel nærlys og tågelygter samtidigt.”

Nærlys og tågelys-jpg